Clean Up The World

two projects about heavy metals and bioplastic.Rabbani School

Created By: Progressive Schools for Protection of Environment (PSFPOE)

REGISTER
NOW!

 

OUR ACTIVITY DETAILS

two projects about heavy metals and bioplastic.Rabbani School
Category: Education
Local Supporters: local schools
The details of projects will come later

 

Heavy metals removal from waste water by  microalgae membrane     نام پروژه : برداشت فلزات سنگين از فاضلاب توسط غشا ميكروجلبك   

   نام اعضا : قصه جلالي . صدف مستجابيان.

چکیدهامروزه به دلیل نبودن راه های مناسب و کم هزینه ی تصفیه پساب آلوده به فلزات سنگین برای کارخانه های دارای این پساب، بسیاری از کارخانه ها پساب شان را در دریا ها می ریزند. از طرفی بحران کمبود آب انسان را تهدید می کند و در حال حاضر نیز تنها 0.01% آب های سطح زمین آب شیرین است و این آب رو به اتمام است، از طرف دیگر آلوده شدن آب دریاها با فلزات سنگین موجب آلوده شدن چرخه¬ی غذایی آبزیان شده و در نتیجه بیماری انسان ها و تخریب اکوسیستم طبیعی را باعث مي شود. این پروژه سعی بر ارائه ی راه حلی به صرفه و قابل بهره برداری برای این مشکل دارد.  با توجه به ویژگی های جلبک ها ساخت غشا میکرو جلبکی و ریز جلبکی در ابعاد آزمایشگاهی این امکان را میسر می سازد.روش ارائه شده مبنی بر تصفیه ی طبیعی پساب هاست به دلیل طبیعی بودن و عدم نیاز به وسایل گران  ، بسیار به صرفه می باشد.میکرو جلبک ها و جلبک ها به دلیل آنزیم های بدنشان خاصیت حذف کنندگی فلزات سنگین را دارند. و از نظر تجاری، استفاده از آنها هزینه ی زیادی به همراه ندارد. امروزه از میکرو جلبک ها استفاده های بسیاری می شود مانند:1.بالابردن ارزش مواد غذایی و غذای حیوانات، وابسته به ترکیبات شیمیایی میکرو جلبک ها.2..میکرو جلبک ها نقش بسزایی درکنترل اکوسیستم های آبی دارند.3..آنها می توانند در وسائل آرایشی بهداشتی استفاده شوند.4..تصفیه پساب. 5.کلید  واژه ها: پساب صنعتی- فلزات سنگین- جلبک و ریز جلبک- آلودگی آب-.........................................................................................................................................................................................................

نام پروژه : مطالعه روي توليد بيو پلاستيك  از گياهان

Study on bioplastic production from plants.

  .نام اعضا : فاطمه سلوك . ريحانه امجدي پور

چكيده

 امروزه آلودگي محيط زيست يكي از معضلات بزرگ جهاني است واز عوامل عمده ي آن ، بازيافت پلاستيك هاست . به دليل ساختار شيميايي اين مواد،‌ براي بازيافت زمان زيادي را صرف مي كنند و همين امرسبب تجمع آن ها و آلودگي مي شود .  با استفاده از مواد طبيعي به جاي مواد شيميايي در ساختار پلاستيك ها مي توانيم روند بازيافت آن هار اتسريع كرده و از افزايش الودگي جلوگيري كنيم وآن را كاهش دهيم .بيوپلاستيك ها نام اين فرآورده ي طبيعي است كه مشكل پلاستيك هاي بازيافت نشده را حل مي كند .قوانين علمي مورد استفاده :قوانين حاكم بر ساخت پلاستيك ها .مانند : تنش هاي وارد برآن و...

 

OUR GROUP'S DETAILS

Progressive Schools for Protection of Environment (PSFPOE)
Type of Group: Educational Institution
Our Focus: Environment, Education, Youth

IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF) / Tehran / Shahrak Gharb Square. / 14669-13944
View Our Group Profile page

OTHER ACTIVITIES